top of page

افكار مشاريع عشوائة

About

قعدة دوانية تجمع اصحاب المشاريع وتجاربهم عفوية قعدة بدون نص شباب كويتين مثابرين يسولفون عن المشاكل الي ممكن تواجه المقبلين على المشاريع خبرتهم في سوق وشنو محتاج افضل مشاريع نجحت معاهم سوالف غير رسميه مفيده للمستمع شلون المشاريع تأثر على حياتك شنو افضل شي ممكن تسويه يطور شغلك دور الحكومه بدعم الشباب دور قطاع الخاص في دعم الشباب الصفر الي الكل يسولف عنه

You can also join this program via the mobile app.

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page